تماس با ما


Address:
آدرس: تهران، انتهای خیابان کارگر شمالی، دانشکده فیزیک دانشگاه تهران، صندوق پستی  14395/547
Phone:
شماره تماس:  88635911, 61118652
Fax:
فکس: 88004781
 
 شماره تماس کارکنان