اعضای هیات علمی

نمایش 29 نتیجه
از 1
 
change-logo

هاجر ابراهیم نجف آبادی 

استادیار
شماره تماس: 02161118760
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

ناهید احمدی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

عزت اله ارضی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

سیدمجتبی فرزین آقامیر 

استاد
شماره تماس: 02161118603
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

شهریار بایگان 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

خسرو حسنی 

دانشیار
شماره تماس: 02161118630
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

محمد خزائی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

محمدصادق خزعلی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

سارا خطیبی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

صدیقه دلدار 

استاد
شماره تماس: 61118616
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

رضا سپهری نیا 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

فرخ سررشته داری 

استادیار
شماره تماس: 02161118761
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

فاطمه شجاعی باغینی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

علی شجاعی باغینی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

عباس علی صابری 

دانشیار
شماره تماس: 02161118633
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

امیرمسعود عباسی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

یاسر عبدی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

کاظم عزیزی 

استاد
شماره تماس: 02161118652
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

مسعود علی محمدی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

عطا ملک قربان زاده 

دانشیار
شماره تماس: 02161118624
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

حسین محسنی سجادی 

دانشیار
شماره تماس: 0216118662
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

محمدرضا محمدی زاده 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

میر فائز میری 

دانشیار
شماره تماس: 61118659
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

حمیدرضا مشفق 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

مسعود مهجورشفیعی 

دانشیار
شماره تماس: 02161118626
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

ارشمید نهال 

دانشیار
شماره تماس: 61118639
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

مهدیار نوربالا تفتی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

محمد نوری زنوز 

استاد
شماره تماس: 02161118653
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

سید مهدی واعظ علائی 

دانشیار
شماره تماس: 02161118642
اتاق: +982161118642
پست الکترونیکی: 
نمایش 29 نتیجه
از 1