افتخاری برای دانشکده فیزیک

افتخاری برای دانشکده فیزیک


نیچر ایندکس (Nature Index) نسخه جدید رتبه بندی دانشگاهی خود را که مربوط به فعالیت‌های علمی در فاصله زمانی 1 نوامبر ۲۰۲۱ تا ۳۱ اکتبر ۲۰۲۲ است؛‌ اعلام کرده است. رتبه بندی ها بر اساس مقالات چاپ شده در مجلات برتر در انتشارات نیچر می‌باشد. دانشگاه تهران با ۲۶ مقاله و share index ۹.۵۹ در ردیف دوم کشور قرار دارد:

 

https://www.nature.com/nature-index/institution-outputs/generate/all/countries-Iran/all

همانطور که انتظار می‌رود قریب به اتفاق این مقاله‌ها مربوط به شاخه‌های علم در دانشکدگان علوم هستند: دانشکده فیزیک با ۹ مقاله بیشترین سهم را داشته است

  https://www.nature.com/nature-index/institution-outputs/Iran/University of Tehran (UT)/51a6b083140ba0ec58000000  

تبریک به جامعه فیزیک