درس‌های ارائه شده در نیمسال اول 1394-95

 حل تمرین درس فیزیک پایه یک **

مروری بر تحلیل ابعادی

مکانیک آماری پیشرفته 2 - مقطع دکتری **