** شماره اول تلفن ها، 6111 می‌باشد

لیست تلفن های دانشکده فیزیک، پردیس علوم و مرکز بهداشت دانشگاه

ردیف

تلفن داخلی اعضاء هیئت علمی

ردیف

تلفن داخلی آزمایشگاه ها

ردیف

تلفن داخلی کارکنان اداری

تلفن دفتر ریاست دانشکده فیزیک

مستقیم:88635911 داخلی:8652- 8604

فکس:88004781

ردیف

تلفن داخلی دانشکده فیزیک

1

دکتر ارضی- عزت اله 8619

1

پژوهشهای کاربردی 8647

1

اظهری – محمد حسین 8764

1

دبیرخانه و روابط عمومی 8604

2

دکتر آقامیر – مجتبی فرزین 8603

2

پژوهشی اپتیک 8663

2

ایوبی - مهدی 8665

کدپستی : 1439955961

صندوق پستی: 547/14395

2

امور دانشجویی 8618

3

دکتر احمدی- ناهید 8656

3

پژوهشی ابررسانایی 8749

3

آجورلو – ابوالفضل 8666-8701

3

آموزش تحصیلات تکمیلی 8620

4

دکتر ابراهیم – هاجر 8760

4

فیزیک پایه1 8640

4

جنابی – بهروز 8648

تلفن دفتر معاونتهای دانشکده فیزیک 8651

4

آموزش کارشناسی 8649

5

دکتر بایگان – شهریار 8636

5

الکترونیک 8625

5

شجاعت الحسینی- معصومه 8620

    5

آشپزخانه 8607

6

دکتر حسنی – خسرو 8630

6

نانو فیزیک 8622

6

خونساری زاده- مریم 8770

    6

بوفه 8606

7

دکتر دلدار – صدیقه 8616

7

لایه های نازک 8610

7

رسولی – حسن 8614

    7

بسیج 8631

8

دکتر سپهری نیا- رضا 8617

8

مواد فتونیکی 8650

8

رهنما – آسیه 8608-8746

    8

تاسیسات 8665

9

دکتر سررشته داری – فرخ 8761

9

فیزیک پایه 1 و 2 سرویس 8654

9

زیبایی – وهاب 8665

    9

خدمات 8609

10

دکتر سوالونی – هادی 8646

10

اتاق کارشناسان آزمایشگاه 8770

10

شجاعی – معصومه 8618

    10

حسابداری 88021860-8655

11

دکتر شجاعی – فاطمه 8643

تلفن داخلی اساتید بازنشسته

11

شفیعی – سکینه 8649

    11

زیراکس 8720

12

دکتر شجاعی – علی 8628

1

دکتر مجتهد زاده- رضا 8641

12

عزیزی – الهام 8655-88021860

    12

مرکز کامپیوتر 8608-8746

13

دکتر صابری – عباسعلی 8633

2

دکتر توسلی – محمد تقی 8621

13

فلاحی – مهری 8770

    13

شورا 8632

14

دکتر عباسی – امیرمسعود 8635

    14

فهیمی – بهاره 8613

مرکز بهداشت دانشگاه تهران درمانگاه 16 آذر

92-3090

مسئول بیمه (خانم مهتاب زاده) 2380

ردیف تلفن های داخلی پردیس علوم

14

کارگاه 8644

15

دکتر عبدی – یاسر 8610

    15

موسوی – محمدرضا8664-88333196

15

کتابخانه 8613

16

دکتر کوهیان – عطاءا... 8658

    16

ملاجان- آناهیتا 88635911

8652-8651-8604

16

نگهبانی 8605

17

دکتر محمدی زاده – محمدرضا8611

    17

عموزاده- موسی 8657

1

ریاست پردیس 2461

17

انجمن اسلامی 8638

18

دکتر محسنی سجادی- حسین 8662

        2

معاون اداری و مالی 2462

18

امور عمومی 88333196-8664

19

دکتر مدرس – مجید 8645

        3

معاون آموزش 2797

   

20

دکتر مشفق – حمیدرضا 8667

        4

دبیرخانه (آقای عبودی) 2464

   

21

دکتر مهجور شفیعی- مسعود 8626

        5

حسابداری (آقای اسدی) 2465

   

22

دکتر میری – میرفائز 8659

        6

دفتر جذب (خانم قربانی) 3641

   

23

دکتر نوری – محمد 8653

        7

کارگزینی (خانم امیرآتشانی) 3705

   

24

دکتر نهال – ارشمید 8639

        8

بیمه طلایی (خانم معافی) 2724

   

25

دکتر واعظ علایی- مهدی 8642

        9

انفورماتیک 2118-2117

   

26

دکتر نوربالا – مهدیار 8762

        10

حق التدریس (خانم طاهری)66492973