مدرسه یکروزه پلاسمای کوارک-گلوئون از دیدگاه هولوگرافی

پلاسمای کوارک-گلوئون فاز جدیدی از ماده است که در برخورد هسته های سنگین در آزمایشگاه تولید می شود و شناخت خواص آن از زمینه های تحقیقاتی مطرح در شاخه فیزیک ذرات می باشد. هدف از این مدرسه یکروزه آشنایی بیشتر دانشجویان و محققین علاقمند به این زمینه، با رهیافت هولوگرافی و چگونگی استفاده از آن در مطالعه خواص پلاسمای کوارک-گلوئون است. این اولین مدرسه از سری مدرسه هایی است که به این موضوع اختصاص خواهد داشت.

سخنرانان:

محمد علی اکبری، دانشگاه شهید بهشتی

نوید عباسی، پژوهشکده ذرات و شتابگرها، پژوهشگاه دانشهای بنیادی 

مجتبی محمدی نجف آبادی، پژوهشکده ذرات و شتابگر، پژوهشگاه دانشهای بنیادی 

برگزارکنندگان:

هاجر ابراهیم، دانشگاه تهران

محمد علی اکبری، دانشگاه شهید بهشتی

 

زمان: پنج شنبه، 23 مهر 1394

محل تشکیل دانشکده فیزیک، دانشگاه تهران

پوستر مدرسه

برای اطلاعات بیشتر و ثبت نام به این آدرس مراجعه فرمایید.