• همایش ملّی مجازی نکوداشت یکصدمین سال زاد خانم دکتر آلنوش طریان(مادر ستاره شناسی نوین ایران) روز ۱۸ آبان، همزمان با روز جهانی علم برای صلح و توسعه در دانشکدهٔ فیزیک دانشگاه تهران برگزار می‌گردد.

پوستر رویداد

فیلم مراسم نکوداشت