آقای  دکتر محمد جوادی بالاکان، دانش آموخته دکتری دانشکده فیزیک که پایان نامه دکتر ایشان با عنوان :  ترابرد الكترون در ساختارهاي ناآراسته اكسيد فلزی به‌منظور استفاده در قطعات نوری و فوتوولتاييك تحت سرپرستی آقای دکتر یاسر عبدی انحام شده بود، به عنوان یکی از دو برنده نهمین دوره جایزه علیمحمدی که هر ساله به پایان نامه های برگزیده دکتری در داخل کشور اعطا می شود، برگزیده شدند. دانشکده فیزیک این موفقیت را به آقای دکتر جوادی و آقای دکتر عبدی تبریک می گوید.  متن کامل خبر را در اینحا ببینید.