آقای مهران جلالی فراهانی، دانشجوی رشته فیزیک مهندسی ورودی ۹۴ توانستند در بیست و سومین المپیاد علمی دانشجویی کشوری در رشته فیزیک مقام سوم را کسب کنند ! دانشکده فیزیک این موفقیت را به ایشان و به تمامی دانشجویان دانشکده تبریک می گوید.