با کمال خوشحالی مطلع شدیم که همکار محترم، سرکار خانم دکتر هاجر ابراهیم، به عنوان یکی از برگزیدگان اولین دوره جایزه زنان در علم ( به مناسبت بزرگداشت ریاضیدان فقید، خانم دکتر مریم میرزاخانی)  معرفی شدند. این افتخار ارزنده را به ایشان و سایر همکاران و دانشجویان دانشکده تبریک گفته و برای ایشان موفقیت های بیشتر آرزومندیم. در این باره بیشتر بدانید.