دانشکده فیزیک ضایعه درگذشت نا بهنگام ریاضی دان نامی ایرانی و برنده مدال فیلدز، سرکار خانم دکتر مریم میرزاخانی را به تمامی مردم ایران و بویژه جامعه دانشگاهی تسلیت گفته و برای روح ایشان آرامیش و شادی آرزو دارد.