اطلاعيه ثبت نام معرفی‌شدگان متمم دكتری سال تحصيلی ۹۶-۱۳۹۵ دانشگاه تهران (اطلاعيه شماره ۶)

بدينوسيله به اطلاع آن دسته از داوطلبين دوره دكتری تخصصی (Ph.D) سال ۹۵ كه جهت مرحله دوم (بصورت متمم) از طريق سازمان سنجش آموزش كشور به دانشگاه تهران معرفی شده‌اند می‌رساند: ثبت نام داوطلبين از تاريخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۸ لغايت ۱۳۹۵/۰۳/۰۴ از طريق سامانه جامع آموزش دانشگاه صورت می‌پذیرد. داوطلبين محترم براي كسب اطلاعات تكميلی به وبگاه معاونت آموزشی دانشگاه تهران (academics.ut.ac.ir) و همچنین وبگاه دانشکده فیزیک مراجعه نمايند.