قابل توجه پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون دوره دکتری تخصصی (نیمه متمرکز) سال ۱۳۹۵ مجموعه فیزیک

 1. محل برگزاری آزمون، دانشکده فیزیک واقع در انتهای خیابان کارگر شمالی روبروی خیابان نوزدهم می‌باشد.
 2. تحویل مدارک مصاحبه دكتری دانشكده فیزیک، از ساعت ۸ صبح الی ۱۲:۳۰ روز یکشنبه ۹۵/۲/۱۹ می‌باشد.
 3. داوطلبین محترم در روز یکشنبه ۹۵/۲/۱۹ لازم است علاوه بر اصل مدارك بارگذاری شده در سيستم جامع، اصل و تصوير كليه مدارك آموزشی (ريز نمرات كارشناسی، ريز نمرات كارشناسی ارشد)، اصل و تصوير كليه مدارك پژوهشی (مقالات، طرح های تحقيقاتی انجام شده، کنفرانس‌ها، رتبه‌های كسب شده، جايزه‌ها و كليه كارهای علمی انجام پذيرفته)، كارنامه مرحله كتبی، توصيه نامه (در صورت وجود)، مدرك زبان (در صورت وجود)، و پايان نامه كارشناسی ارشد خود را نیز ارائه نمایند.
 4. آزمون کتبی بعد از ظهر روز یکشنبه ۹۵/۲/۱۹ راس ساعت ۱۴ در کلاس دکتر جناب واقع در ساختمان خیام برگزار خواهد شد.
 5. آزمون مصاحبه شفاهی روز دوشنبه ۹۵/۲/۲۰ از ساعت ۱۴ برگزار خواهد شد.
  فیزیک - حالت جامد: اتاق سمینار طبقه دوم
  فیزیک - اتمی ملکولی: اتاق سمینار طبقه دوم
  فیزیک - هسته ای: اتاق سمینار طبقه سوم
  فیزیک - گرانش و فیزیک نجومی: اتاق شورا طبقه اول
  فیزیک - ذرات بنیادی: اتاق سمینار طبقه سوم