با کمال مسرت به اطلاع می‌رسد پروژه ساخت اتاق تميز کلاس ۱۰۰۰۰ دانشکده فيزيک دانشگاه تهران ويژه لايه‌نشانی کندوپاش به اتمام رسيده است. اميدواريم در آينده نزديک شاهد نتايج ارزشمند آن باشيم. لطفاً جهت نحوه استفاده از خدمات دستگاه به آقای دکتر محمدی‌زاده مراجعه نماييد.

clean room