The 134th Meeting

Monday, 94/12/03 (February 22, 2016), 17:00
Auditorium

۱۳۴مین جلسه باشگاه فیزیک تهران

دوشنبه ۹۴/۱۲/۳، ساعت ۱۷، آمفی‌تئاتر

کیهان ما از منظر رصدهای اخیر

دکتر سید محمد صادق موحد (دانشگاه شهید بهشتی)

در این سخنرانی با عنایت به تحولات دو دهه اخیر در فناوری های رصدی مهمترین دستاوردها در خصوص شناخت ما از کیهانی که در آن زندگی می کنیم معرفی و بررسی خواهد شد. نشان می دهم که در خصوص شناخت عناصر سازنده کیهان دانش ما تنها شامل حداکثر ۴ درصد از آنها می شود. در پایان مهمترین پروژهای در دست بررسی در کیهان شناسی معرفی خواهد شد

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره برنامه این جلسه به این‌جا مراجعه کنید.