آقای دکتر یونس عظیم زاده، عضو پسادکتری در دانشکده فیزیک ، با همکاران  خود  در مقاله ای  که به تازگی  در نشریه معتبر Nature Physics به چاپ رسید نشان دادند که رشد سریع بیماری سرطان در انسان را  می توان با یک مدل مقیاس بندی ابرخطی بیان  کرد.  بیشتر بخوانید . . .