دانشجویان گرامی، لطفا برای انجام امور تحصیلی و رفاهی خود از راه دور،  مطابق این دستورالعمل اقدام کنید.