آقای دکتر عباسعلی صابری، عضو هیئت علمی دانشکده فیزیک، با همکاران خود در کشور آلمان در مقاله ای که در نشریه معتبر Nature Physics به چاپ رسید نشان دادند که تنها با نگاه کردن به مقدار جهش در سیستمهای پیجیده می توان به فیزیک زیربنایی آن پی برد. بیشتر بخوانید . . .