انجمن فیزیک ایران با همکاری دانشکده فیزیک دانشگاه تهران گردهمایی سراسری فیزیک ایران را در روز پنجشنبه مورخ ۶ دی‌ماه ۱۳۹۷در این دانشگاه برگزار می‌کند. اطلاعات بیشتر . . .