انجمن علمی دانشجویان دانشکده فیزیک در اولین جشنواره فرهنگ دانشگاه تهران که از تاریخ ۴ تا ۹ آذرماه برگزار شد، موفق به کسب مقام اول در بخشهای آموزش و همچنین ارتباط با جامعه گردید! این موفقیت را به تمامی اعضای انجمن علمی و سایر دانشجویان دانشکده تبریک می گوییم. همچنین در این جشنواره نشریه دنا از انجمن علمی دانشکده زیست شناسی نیز مقام اول در بخش نشریات علمی تخصصی علوم پایه را کسب کرد.