دستورات کامپایل برای کامپایلرهای مختلف، متفاوت است. 

  • دستورات مرتبط با کامپایلرهای GNU به شرح زیر می‌باشند:‌
Language Wrapper compiler name
C gcc
C++ g++
Fortran gfortran

برای کامپایل فایلی به طور مثال به نام main.f کافی است از دستور gfortran main.f استفاده کنید. بعد از اینکار، نتیجه کامپایل کد فرترن شما، فایلی بنام a.out خواهد بود. البته هریک از دستوررات کامپایل خود به همراه یک سری «تگ ها» و «فلگ های» مختلف است که نمونه آنها را می‌توانید در راهنمای آن کامپایلر و یا با تایپ دستور man compiler_name (که compiler_name نام کامپایلر مورد نظر شماست) پیدا کنید.

  • دستورات مرتبط با کدهایی که از mpi (موازی‌سازی) استفاده می‌کنند:
Language Wrapper compiler name
C mpicc
C++ mpiCC, mpicxx, or mpic++
Fortran

mpifort (for v1.7 and above)
mpif77 and mpif90 (for older versions)

  • دستورات مرتبط با کامپایلرهای Intel به شرح زیر می‌باشند:‌
Language Wrapper compiler name
C icc
C++ icpc
Fortran ifort

*** توجه: در حال حاظر کامپایلر اینتل با دو ورژن ۲۰۱۵ و ۲۰۱۱ نصب می‌باشد. برای مثال، برای بارگذاری کامپایلرهای ۲۰۱۵، کافی است از دستور زیر استفاده کنید:

source  /share/apps/intel/composer_xe_2015.1.133/bin/compilervars.sh intel64

برای بارگذاری کامپایلرهای ۲۰۱۱، کافی است از دستور زیر استفاده کنید:

source  /share/apps/intel/2011/composer_xe_2011_sp1.9.293/bin/compilervars.sh intel64

برای بارگذاری مسیرهای کتابخانه‌ای مانند 2015 MKL ، کافی است که دستور زیر را تایپ کنید:

source  /share/apps/intel/composer_xe_2015.1.133/mkl/bin/mklvars.sh intel64

** نکته مهم این است که کامپایلرها تا زمان خروج شما از سرور شناخته شده هستند. اگر می‌خواهید که بدون وارد کردن هر بار دستورات پیشین، به صورت دائم از کامپایلرها استفاده کنید، می‌بایست دستورات مورد نظر را در فایل bashrc خود قرار دهید؛ ابتدا به ساکن یک کپی از فایل bashrc بگیرید.

cp  ~/.bashrc  ~/.bashrc.old

سپس با دستور

nano ~/.bashrc

و وارد کردن دستوراتی مانند

source /share/apps/intel/2011/composer_xe_2011_sp1.9.293/bin/compilervars.sh intel64

در انتهای فایل bashrc ، کامپایلر مورد نظر را بشناسانید. سپس بعد از فشردن کلید CTRL+X و بعد از آن y ، محتویات جدید در فایل مذکور ذخیره و فایل بسته خواهد شد.

 

نکات اضافی

** در مسیر /share/apps ، دو ورژن MPI بنام‌های openmp و mpich نصب شده‌اند که هر دو توسط کامپایلرهای اینتل کامپایل شده‌اند. کاربر می‌تواند وارد هریک از این مسیرها شود و library و include مورد نظر را پیدا کند.
علاوه بر آن، پوشه مربوط به کامپایلرهای مختلف اینتل و کتابخانه‌های مختلف در /share/apps  وجود دارند.

** برای اضافه کردن مسیرهای کتابخانه‌ای مانند fftw یا هر کتابخانه‌ دلخواه که در دایرکتوری دلخواه وجود دارد، کافی است که در انتهای فایل bashrc تان، دستورات متناظر هر کتابخانه را اضافه کنید. به طور مثال، دستور زیر، کتابخانه‌های fftw3 (که ورژن آن 3.3.4 است و با اینتل کامپایل شده) را بارگذاری می‌کند:

export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/share/apps/intel-fftw/3.3.4/lib

و یا دستور زیر،

export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/share/apps/intel-openmpi/1.10.1/lib

کتابخانه‌های openmp (که ورژن آن 1.10.1 و با اینتل کامپایل شده) را بارگذاری می‌کند. و یا فایل‌ها اجرایی‌تان را با دستور نمونه زیر (که برای openmp است) می‌توانید بارگذاری کنید:

export PATH=/share/apps/intel-openmpi/1.10.1/bin:$PATH